ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  27 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   1603   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566